Wysyłanie wiadomości metodą mail()

Data zgłoszenia: 27 02 2011

Status: Rozwiazany

Wersja systemu: 1.0.3

Priorytet: Średni

Autor: netmix

Przy ustawieniu metody wysyłania email na mail nie jest ustawiane pole from. W klasie PHPMailer jest zmienna $From ustawiona standardowo na “root@localhost”, Zmienną tą można zmienić tylko metodą SetFrom, jednak metoda ta nigdzie nie jest użyta. W efekcie wszystkie wychodzące wiadomości dostają nadawcę //= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == ' ') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i])); } //]]> .Komentarze

Dodaj swój komentarz