grupy klientów

Data zgłoszenia: 27 11 2011

Status: Rozwiazany

Wersja systemu: 1.3.3

Priorytet: Średni

Autor: Herbamed

próba skasowania grupy srebrnej , złotej lub brązowej kończy się błędem : Could not execute update [Native Error: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`sxxxxxxxxxxx`.`rulescartclientgroup`, CONSTRAINT `FK_rulescartclientgroup_clientgroupid` FOREIGN KEY (`clientgroupid`) REFERENCES `clientgroup` (`idclientgroup`))] [User Info: DELETE FROM `clientgroup` WHERE `idclientgroup` IN (116)]Komentarze

Autor: Herbamed

Data: 27 11 2011

Dodatkowo próba usunięcia klienta z “wybierz klientów w grupie kończy się błędem :

Requested row (11) was not found in the DG Data Provider when deletion was requested.

Klienta z grupy niemożna dopisać jednocześnie do grupy innej ani skasować z obecnej
wszystko oczywiście w zakładce CRM/Grupy Klientów

Dodaj swój komentarz