Błąd linków po akutalizacji do 1.3

Data zgłoszenia: 27 09 2011

Status: Rozwiazany

Wersja systemu: 1.3.0

Priorytet: Krytyczny

Autor: pepe

Po aktualizacji do wersji 1.3 nie działa linkowanie pojawiają się komunikaty przykładowe Could not execute query [Native Error: Column ‘keyword_title’ in field list is ambiguous] [User Info: SELECT CONCAT(’ ‘, keyword_title) AS keyword_title, IF(CT.keyword = ‘’,VT.keyword,CT.keyword) AS keyword, IF(CT.keyword_description = ‘’,VT.keyword_description,CT.keyword_description) AS keyword_description FROM categorytranslation CT LEFT JOIN category C ON CT.categoryid = C.idcategory LEFT JOIN viewcategory VC ON VC.categoryid = CT.categoryid LEFT JOIN viewtranslation VT ON VT.viewid = VC.viewid WHERE CT.categoryid = 24 AND CT.languageid = 1 AND C.enable = 1]Komentarze

Dodaj swój komentarz