Bład w tworzeniu zestawu produktów

Data zgłoszenia: 09 12 2010

Status: Rozwiazany

Wersja systemu: 0.9.2150

Priorytet: Krytyczny

Autor: maxxxxxxxx

Podczas tworzenia zestawu produktów i przejścia do zakładki “Zdjęcie” wyskakuje komunikat z błędem: ERR_PROBLEM_DURING_AJAX_EXECUTION OK Could not execute query [Native Error: Unknown column ‘P.idproduct’ in ‘on clause’] [User Info: SELECT count(*) as total FROM (SELECT count(F.idfile) AS total FROM `file` F INNER JOIN `filetype` FT ON FT.idfiletype = F.filetypeid INNER JOIN `fileextension` FE ON FE.idfileextension = F.fileextensionid AND P.idproduct NOT IN (0) GROUP BY F.idfile ) AS a]Komentarze

Autor: maxxxxxxxx

Data: 09 12 2010

Przy zapisywaniu zestawu sklep wysypuje się i daje:
>>> User Info:
SystemId: 1
Name: Jan Kowalski
E-mail: <<<
Date: 2010-12-09 16:19:19
File: /home/zabezpi1/domains/leewrangler.pl/public_html/plugin/admin/core/productcombination/model/productcombination.php in line: 428
User error message: ERR_COMBINATION_ADD
Orginal error message: Could not execute query [Native Error: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`zabezpi1_lee/combinationview`, CONSTRAINT `FK_combinationview_parentid` FOREIGN KEY (`parentid`) REFERENCES `combination` (`idcombination`))] [User Info: INSERT INTO combinationview (combinationid, viewid, addid)
VALUES (1, 1, 1)]
Trace:
#0 /home/zabezpi1/domains/leewrangler.pl/public_html/plugin/admin/core/productcombination/model/productcombination.php(230): ProductCombinationModel->addCombinationView(Array, 1)
#1 /home/zabezpi1/domains/leewrangler.pl/public_html/plugin/admin/core/productcombination/controller/productcombination.php(169): ProductCombinationModel->addNewCombination(Array)
#2 /home/zabezpi1/domains/leewrangler.pl/public_html/application/system/router.class.php(162): ProductCombinationController->add()
#3 /home/zabezpi1/domains/leewrangler.pl/public_html/application/system/app.class.php(178): Router->controllerLoader()
#4 /home/zabezpi1/domains/leewrangler.pl/public_html/index.php(27): App::Run()
#5 {main}
----------------------------------------END

Dodaj swój komentarz